Επίσκεψη στο μουσείο αργυροτεχνίας του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς

Το συναντάμε μέσα στο κάστρο και με την ίδρυσή του, έχει ως στόχο την διάσωση της γνώσης για την ηπειρώτικη αργυροτεχνία. Παράλληλα με τη βοήθεια της τεχνολογίας γίνεται δυνατόν να κατανοηθούν καλύτερα τα κοινωνικά δεδομένα της εποχής. 

Επίσκεψη στο μουσείο αργυροτεχνίας του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς

Το συναντάμε μέσα στο κάστρο και με την ίδρυσή του, έχει ως στόχο την διάσωση της γνώσης για την ηπειρώτικη αργυροτεχνία. Παράλληλα με τη βοήθεια της τεχνολογίας γίνεται δυνατόν να κατανοηθούν καλύτερα τα κοινωνικά δεδομένα της εποχής. 

Πρόκειται για μουσείο θεματικό, αφού πραγματεύεται την τεχνολογία της αργυροχοΐας κατά την προβιομηχανική περίοδο, αλλά ταυτόχρονα και μουσείο περιφερειακό, αφού εστιάζει κυρίως στην ιστορία της αργυροχοΐας στην περιοχή της Ηπείρου. Παράλληλα στο μουσείο υπάρχουν αναφορές και στη σύγχρονη αργυροτεχνία με διάφορα δείγματα.

Κ. Παπούλια & Ίκκου, 45221 Ιωάννινα  • τηλ.: +30 26510 59100  •  φαξ: +30 26510 59200  •  e-mail: info@hoteldulac.gr

MHTE: 0622Κ015Α0140401 

Powered by Nelios.com