0041
0041

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Hotel Du Lac Congress Center & Spa - Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ιστοσελίδας
Όροι & Προϋποθέσεις

Παρακαλούμε διαβάστε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις προσεκτικά προτού προβείτε σε μια κράτηση μέσω της ιστοσελίδας του ξενοδοχείου Hotel Du Lac Congress Center & Spa. Όταν αποκτάτε πρόσβαση ή χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε στη νομική και συμβατική σας δέσμευση από τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος ιστότοπου.

Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις θα αποτελέσουν τη βάση της συμφωνίας μας με εσάς και με όλους τους ενήλικες και/ή ανηλίκους που αποτελούν μέρος της κράτησης σας. Συμφωνείτε ότι με την πραγματοποίηση αυτής της κράτησης θα δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της μεταξύ μας σύμβασης.

1. Χρήση της Ιστοσελίδας

1.1. Το Hotel Du Lac Congress Center & Spa ως κάτοχος και διαχειριστής της παρούσας ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές ή διορθώσεις, τροποποιήσεις, να αναστείλει ή να διακόψει οποιαδήποτε πτυχή της ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή.

1.2. Ο διαχειριστής δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση ή ανάληψη υποχρέωσης όσον αφορά στην ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε πληροφορία, υπηρεσία ή προϊόν που παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας.

1.3. Το Hotel Du Lac Congress Center & Spa δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιασδήποτε φύσης, με οποιονδήποτε τρόπο και αν είναι δυνατόν να προκύψει αυτή από ή σε σχέση με την προβολή, τη χρήση της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της, είτε οφείλεται σε ανακρίβεια, λάθος, παράλειψη ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, είτε προέρχεται από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του ξενοδοχείου, νομίμους εκπροσώπους ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα.

2. Τιμές και Χρεώσεις

2.1. Όλοι οι χρήστες θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τις πληροφορίες που εμφανίζονται πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε συμφωνίας οποιουδήποτε είδους. Η διαθεσιμότητα, οι τιμές και η ακύρωση εφαρμόζονται σε κάθε αναγραφόμενη χρέωση δωματίου και θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις λεπτομέρειες σχετικά με τις χρεώσεις δωματίου που παρέχονται σε αυτήν προτού προβείτε σε οποιαδήποτε κράτηση μέσω διαδικτύου. Οι ειδικές προσφορές δυνατόν να περιέχουν επιπρόσθετους όρους και προϋποθέσεις ακύρωσης που σχετίζονται ειδικά με την προσφορά. Το Hotel Du Lac Congress Center & Spa παροτρύνει τους χρήστες να ελέγξουν προσεκτικά την κράτησή τους πριν την οριστική της ολοκλήρωση μέσω διαδικτύου.

2.2. Κάθε χρέωση δωματίου υπόκειται σε όρους και προϋποθέσεις σχετικά με τον αριθμό των ατόμων που πρόκειται να διαμένουν σε κάθε δωμάτιο. Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις προτού ολοκληρώσετε μια κράτηση μέσω διαδικτύου.

2.3. Όλοι οι λογαριασμοί πρέπει να διευθετούνται πλήρως το αργότερο κατά την αναχώρηση.

3. ΦΠΑ και άλλοι φόροι

3.1. Ο ΦΠΑ και οι φόροι συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του δωματίου. Τα γεύματα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή μόνο όπου αναφέρεται ρητά. Το Hotel Du Lac Congress Center & Spa διατηρεί το δικαίωμα να επανεξετάσει περιοδικά τις τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών. Θα ενημερωθείτε για την αύξηση της τιμής κατά το χρόνο της κράτησης. Για λεπτομέρειες όσον αφορά τις τιμές των δωματίων μας, παρακαλούμε να ελέγξετε την υπηρεσία κρατήσεων και τη διαθεσιμότητα μέσω διαδικτύου ή μέσω τηλεφωνικής κλήσης στον τηλεφωνικό αριθμό +30 26510 59100.

4. Κρατήσεις

4.1 Όλες οι κρατήσεις υπόκεινται στη διαθεσιμότητα κατά το χρόνο της κράτησης. Σε μερικές περιπτώσεις, η διαθεσιμότητα μπορεί να ελεγχθεί τηλεφωνικώς.

4.2 Προκειμένου να εξασφαλίσετε την κράτηση σας, απαιτείται πληρωμή. Η πληρωμή μπορεί να γίνει μόνο με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα κατά τη στιγμή της κράτησης.

4.3 Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, οι κρατήσεις μπορούν να ακυρωθούν χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση info@hoteldulac.gr ή τηλεφωνικά στον αριθμό +30 26510 59100.

4.4 Στην απίθανη περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων, θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε κατάλληλους εναλλακτικούς χώρους διαμονής χωρίς επιπλέον χρέωση. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν ή σε περίπτωση που δεν απαιτείται η εύρεση εναλλακτικής διαμονής, θα ακυρώσουμε την κράτηση σας και θα επιστρέψουμε ολόκληρο το ποσό που καταβλήθηκε για το δωμάτιο χρησιμοποιώντας την πιστωτική/χρεωστική κάρτα που χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή κατά το χρόνο της κράτησης.

5. Γενικά

5.1. Το ξενοδοχείο θα λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να διεκπεραιώσει την κράτηση στο μέγιστο των δυνατοτήτων του και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που παρέχονται. Εντούτοις, διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει εναλλακτικές υπηρεσίες σε τουλάχιστον ισοδύναμο επίπεδο, χωρίς επιπλέον κόστος για τον πελάτη.

5.2. Ο πελάτης δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει την κράτηση του σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, ούτε να χρησιμοποιήσει τις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου, παρά μόνο για σκοπούς διαμονής.

5.3. Το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον επισκέπτη με οποιαδήποτε επιπλέον έξοδα όσον αφορά στα αγαθά και τις υπηρεσίες που ζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της παραμονής του επισκέπτη ή που δημιουργήθηκαν από τον επισκέπτη.

5.4. Παρά το γεγονός ότι το Hotel Du Lac Congress Center & Spa έχει λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε ενημερωτικά φυλλάδια, τιμολόγια, διαφημίσεις και στην ιστοσελίδα του είναι ακριβείς, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αντικαταστήσει ή να αποσύρει οποιαδήποτε υπηρεσία, διευκόλυνση ή παροχή προσφέρεται χωρίς προειδοποίηση, εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο και μάλιστα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών / πελατών του.

5.5. Κατά παρέκκλιση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων κράτησης, το Hotel Du Lac Congress Center & Spa δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του προς τον πελάτη η οποία προκύπτει, εν όλω ή εν μέρει, ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε από τις κατωτέρω αναφερόμενες περιοριστικά περιπτώσεις:

  • Απεργία
  • Βιομηχανικές δράσεις
  • Διαμαρτυρίες συλλόγων / συλλογικοτήτων
  • Πυρκαγιά στο ξενοδοχείο ή κοντά στο ξενοδοχείο
  • Πλημμύρες στο ξενοδοχείο ή κοντά στο ξενοδοχείο
  • Εμφύλια διαμάχη, διαφωνία ή αναστάτωση
  • Τρομοκρατική πράξη ή απόπειρα τρομοκρατικής πράξης
  • Ανωτέρα βία

Λήψη νομικής δράσης εναντίον του ξενοδοχείου, η οποία δεν προκύπτει ως απόρροια δικής του αμέλειας, κωλύει ωστόσο ή τουλάχιστον παρεμποδίζει την ομαλή παροχή των προσφερομένων υπηρεσιών.

Σε περίπτωση μη εμφάνισης στο ξενοδοχείο θα υπάρξει χρέωση που αντιστοιχεί στο 100% της συνολικής αξίας της τελεσθείσας κράτησης η οποία θα χρεωθεί στην πιστωτική ή χρεωστική κάρτα που καταχωρήθηκε. Ο χρήστης του παρόντος ιστοτόπου παρέχει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή του στη χρέωση αυτή δεχόμενος ότι αποτελεί ευλόγως αναλογικό μέτρο με βάση τον επιδιωκόμενο σκοπό.

5.6. Το Hotel Du Lac Congress Center & Spa δύναται κατά τη διακριτική του ευχέρεια να ακυρώσει την κράτηση εάν οι χώροι του ξενοδοχείου ή οποιοδήποτε μέρος αυτού είναι κλειστό λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο του (ανωτέρα βία, ακραίες καιρικές συνθήκες, κ.α.).

6. Ειδικές Ανάγκες / Αιτήματα

6.1. Οποιεσδήποτε ειδικές ανάγκες ή αιτήματα θα πρέπει να κοινοποιούνται γραπτώς και εκ των προτέρων. Το Hotel Du Lac Congress Center & Spa δεν χορηγεί εγγύηση οιασδήποτε φύσεως σε σχέση με την υποβολή οποιουδήποτε ειδικού αιτήματος.

7. Περιορισμός ευθύνης

7.1. Το Hotel Du Lac Congress Center & Spa δεν προσπαθεί να αποκλείσει ή να περιορίσει την ευθύνη της σε περίπτωση θανάτου ή προσωπικού τραυματισμού ως αποτέλεσμα αμέλειας του ξενοδοχείου που προκύπτει με οποιονδήποτε τρόπο. Το ξενοδοχείο ωστόσο δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τις πράξεις και/ή τις παραλείψεις των ανεξάρτητων προμηθευτών του και των προστηθέντων αυτών.

7.2. Οι πελάτες του ξενοδοχείου αποδέχονται ότι το Hotel Du Lac Congress Center & Spa δεν ευθύνεται για κλοπή, βλάβη ή ασθένεια των επισκεπτών, των αντιπροσώπων, εκπροσώπων ή των ατόμων που φιλοξενούνται στο ξενοδοχείο, ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για απώλεια ή βλάβη οποιασδήποτε μορφής σε περιουσία, εκτός εάν προκύπτει ως αποτέλεσμα της αμέλειας του ξενοδοχείου ή των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων του εφόσον ενεργούν εντός του συμφωνημένου ωραρίου και στα πλαίσια των νομίμως ανατιθεμένων καθηκόντων τους.

7.3. Οι επισκέπτες θα πρέπει να μεριμνήσουν για τη δική τους ασφάλεια.

8. Χρόνος ‘Check In’

8.1. Το ‘check in’ είναι από τις 14:00 κατά την ημέρα της κράτησης και η αναχώρηση είναι πριν από τις 12:00 το μεσημέρι κατά την ημερομηνία της αναχώρησης.

9. Κάπνισμα

9.1. Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους του ξενοδοχειακού συγκροτήματος.

10. Ζημιές από τους Επισκέπτες

10.1. Σε περίπτωση κακόβουλης, εκ προθέσεως ή εξ αμελείας ζημιάς στο δωμάτιο ή άλλης ζημιάς σε περιουσία, το Ξενοδοχείο Hotel Du Lac Congress Center & Spa θα χρεώσει το ποσό οποιασδήποτε ζημίας στις υλικές εγκαταστάσεις του Ξενοδοχείου εφόσον είναι αποτιμητέες σε χρήμα, συμπεριλαμβανομένης απώλειας λόγω διακοπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, χρεώνοντας την πιστωτική/χρεωστική κάρτα του εγγεγραμμένου πελάτη. Σε περίπτωση μη επαρκούς υπολοίπου το Ξενοδοχείο Hotel Du Lac Congress Center & Spa θα προσφύγει άμεσα στα αρμόδια Δικαστήρια.

11. Αλκοόλ

11.1. Οι επισκέπτες δεν επιτρέπεται να φέρουν κρασί, μπύρες ή οινοπνευματώδη ποτά στο ξενοδοχείο για το σκοπό κατανάλωσης τους στους χώρους του ξενοδοχείου.

12. Συμπεριφορά των επισκεπτών

12.1. Το Ξενοδοχείο Hotel Du Lac Congress Center & Spa διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση ή να διώξει οποιοδήποτε άτομο άνευ επηρεασμού εάν θεωρεί ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό η παρακωλύει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών.

13. Υγεία και Ασφάλεια

13.1. Το ξενοδοχείο υπόκειται σε τοπικούς κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν στην πυρασφάλεια. Όλοι οι πελάτες καθώς και οι επισκέπτες έχουν την υποχρέωση να διαβάσουν και να εξοικειωθούν με το κανόνες και τις πληροφορίες περί ασφάλειας και υγείας στους χώρους του Ξενοδοχείου όπως επίσης και στα δωμάτια τους.

14. Πνευματικά δικαιώματα / Εμπορικά Σήματα

14.1. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αυτής αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Ξενοδοχείου Hotel Du Lac Congress Center & Spa. Μπορείτε να κατεβάσετε και/ή να χρησιμοποιήσετε το υλικό που περιέχεται στην ιστοσελίδα αυτή για προσωπική χρήση και για μη εμπορικούς σκοπούς. Το περιεχόμενο δεν μπορεί να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να δημοσιευθεί, να διανεμηθεί, να μεταφορτωθεί, να αλλαχθεί, να τροποποιηθεί, να επαναχρησιμοποιηθεί, να αναδημοσιευθεί ή διαφορετικά να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του Ξενοδοχείου Hotel Du Lac Congress Center & Spa.

14.2. Τα εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα αυτή είναι εγγεγραμμένα ή μη εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα που ανήκουν στο Ξενοδοχείο Hotel Du Lac Congress Center & Spa. Το Ξενοδοχείο λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι το υλικό που περιέχεται στην ιστοσελίδα αυτή είναι ακριβές και πλήρες.

15. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

15.1. Στο Ξενοδοχείο Hotel Du Lac Congress Center & Spa εκτιμούμε ότι το ζήτημα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών / επισκεπτών μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Η πολιτική μας εκτίθεται στην πολιτική μας για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για να είμαστε σε θέση να συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις μας βάσει της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, απαιτείται να διαβάσετε και να συμφωνήσετε με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων προτού μας δώσετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με εσάς. Εάν παραλείψετε να το πράξετε, αυτό αποτελεί παραβίαση των όρων αυτών.

15.2. Εφόσον επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση ή να υποβάλλετε οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται στο οικείο αρχείο του Ξενοδοχείου μας παρακαλούμε όπως αποστείλετε σχετικό έγγραφο αίτημα υπογεγραμμένο είτε από το υποκείμενο των δεδομένων είτε από το νόμιμο εκπρόσωπό του στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@hoteldulac.gr. Ο εκτελών την επεξεργασία δεσμεύεται να απαντήσει εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος. Ο εκτελών την επεξεργασία δεν έχει ουδεμία υποχρέωση απάντηση σε αιτήματα που υποβάλλονται είτε ανυπόγραφα είτε από πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του υποκειμένου των δεδομένων ή του νομίμου εκπροσώπου τους.

15.3. Στην περίπτωση που η απάντηση επί του σχετικού αιτήματος δεν ικανοποιήσει για οποιοδήποτε λόγο το υποκείμενο των δεδομένων, είναι εφικτή η αποστολή σχετικού αιτήματος στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων είτε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης dpo@hoteldulac.gr είτε μέσω της αυτοπρόσωπης υποβολής ενυπόγραφου εγγράφου στους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Ξενοδοχείου μας. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων υποχρεούται να απαντήσει εντός εύλογης προθεσμίας από τη λήψη του σχετικού αιτήματος.

16. Διαφοροποίηση

16.1. Καμία διαφοροποίηση των όρων αυτών δεν θα έχει ισχύ και δεν είναι δυνατό να θεμελιώσει έννομα δικαιώματα παρά μόνον υπό την αίρεση ότι αποδεικνύεται εγγράφως σε κείμενο που φέρει την εταιρική σφραγίδα του Ξενοδοχείου και υπογραφή νομίμως εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου.

17. Επικοινωνία

17.1. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παρακαλούμε να απευθυνθείτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@hoteldulac.gr ή τηλεφωνήστε στο +30 26510 59100.

18. Δίκαιο και Δικαιοδοσία

18.1. Η κράτηση αυτή θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα.

18.2. Η συμφωνία αυτή υπόκειται στους νόμους της Ελλάδας και στη δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων. Το περιεχόμενο δεν μπορεί να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να δημοσιευθεί, να διανεμηθεί, να μεταφορτωθεί, να αλλαχθεί, να τροποποιηθεί, να επαναχρησιμοποιηθεί, να αναδημοσιευθεί ή διαφορετικά να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του Ξενοδοχείου Hotel Du Lac Congress Center & Spa.

Hotel Du Lac Congress Center & Spa - Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ιστοσελίδας
Όροι & Προϋποθέσεις

Παρακαλούμε διαβάστε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις προσεκτικά προτού προβείτε σε μια κράτηση μέσω της ιστοσελίδας του ξενοδοχείου Hotel Du Lac Congress Center & Spa. Όταν αποκτάτε πρόσβαση ή χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε στη...

Κ. Παπούλια & Ίκκου, 45221 Ιωάννινα  • τηλ.: +30 26510 59100  •  φαξ: +30 26510 59200  •  e-mail: info@hoteldulac.gr

MHTE: 0622Κ015Α0140401 

Powered by Nelios.com